Ο καλός καθηγητής δεν είναι αυτός που διδάσκει απλά στον μαθητή πολλά και διάφορα, για να μάθει γράμματα…, αλλά είναι αυτός που διδάσκει και μαθαίνει μαζί με τον μαθητή έστω λίγα και ποιοτικά, τον βοηθάει να κοινωνικοποιηθεί όπως και τον εαυτό του και προσπαθεί όχι να τον προετοιμάσει για εξετάσεις, αλλά να τον προετοιμάσει για τη ζωή, να του δείξει πόσο σημαντική είναι η μάθηση, να τον βοηθήσει να ανοιχτεί κοινωνικά και ψυχικά και με τη σχέση που θα αναπτύξει μαζί του και με το να είναι στο πλευρό του, να τον βοηθήσει να καλλιεργήσει τον νου του!